Så här bedöms en dangradering

Klicka här för att läsa om Sebastians gradering till 1 dan.

En dan-gradering är konstruerad enligt ett visst mönster ända upp till 6 dan. Fyra obligatoriska moment bedöms, på en poängskala:

1 poäng = ej godkänd

2 poäng = tveksamt

3 poäng = klart godkänd

4 poäng = mycket bra

5 poäng = exceptionellt bra

För att bli godkänd krävs sammanlagt tolv poäng.

Momenten som bedöms är:

Randori. Detta är exakt som på träning, alla som ska graderas kör två stående randoribyten och två sittande. Det som är viktigt att visa är god kroppshållning, positiv attityd, skicklighet (att använda rätt teknik i rätt ögonblick, osv) och fysisk status (att man orkar, kondition och styrka).

Judoteknik (waza). Att man förstår tekniska grundbegrepp, som kuzushi (balansbrytning), shintai (förflyttning), kumikata (grepp), med mera. Dessutom bedöms teknisk bredd – att man kan utföra vanliga tekniker, och man kan även gå igenom tokui-waza, det vill säga en favoritteknik.

Tävlings- eller domarpoäng. Om man tävlar eller dömer så kan man få graderingspoäng för det. Hur många poäng man får beror på hur mycket man har tävlat och hur många matcher man har vunnit.

Kata. Anses ofta vara det svåraste momentet, eftersom det finns ett facit. Kata är en uppvisningsform av judo, där olika tekniker ska utföras i en viss ordning och på ett visst sätt. Det är olika kata till olika grader. Till första dan är det nage no kata som visas upp, det vill säga kastkatan.

Fördjupningsuppgift (frivillig, försvinner nästa år). Man får själv välja ett område inom judon som man vill förklara eller redovisa på något sätt.