Vad menas med gradering?

I judo finns flera olika bältesgrader, från vitt bälte upp till svart (1-5 dan), polkagrisrandigt (6-8 dan) och rött (9-10 dan) bälte.

De grader man kan få på sin klubb, halvgult till och med brunt bälte, kallas kyugrader.

För svart bälte och uppåt, 1-10 dan, graderas man på nationell eller internationell nivå.

Filmer på alla tekniker

Nedan finns filmer på alla graderingstekniker, förutom arm- och halslås, till samtliga kyugrader i judo.

Tori är Sebastian Jansson och uke är Anton Lööf.

Du ska vara fyllda 7 år och ha tränat 10 timmar sedan föregående grad (sedan du började med judo).

Rei (hälsning)

 • Stående och sittande hälsning.

Ukemi/Taiso (Fall och gymnastik)

 • Framåtkullerbytta
 • Bakåtfall
 • Grunden till sidofall

Kumi-kata (Greppteknik)

Kunna standardgrepp (i slag och ärm) åt både höger och vänster.

Nage-waza (Kastteknik)

 • O-soto-otoshi
 • O-uchi-gari
 • O-goshi

Osae-komi-waza (Fasthållningsteknik)

 • Mune-gatame
 • Kuzure-kesa-gatame

Det här skall du även veta:

 • Vi hälsar alltid innan vi går på och av judomattan.
 • Vi hälsar alltid innan vi börjar och efter att vi slutat öva med en partner.
 • Hajime – betyder börja.
 • Mate – betyder bryt.
 • Tori – den som utför tekniken.
 • Uke – den som tekniken utförs på.

Du skall även kunna:

 1. komma in på valfri fasthållning från olika lägen.
 2. behålla kontrollen när motståndaren försöker ta sig loss.
 3. mairisignalerna för att markera att du ger upp.
 4. ta på dig judogi på ett korrekt sätt och kunna knyta bältet.
 5. en armhävning på knä, en situps samt en knäböj.

Randori

 • Ne-waza-randori

Du ska vara fyllda 7 år och ha tränat 15 timmar sedan föregående grad.

Ukemi/Taiso (Fall och gymnastik)

 • Bakåtfall i rörelse
 • Sidofall
 • Bakåt kullerbytta
 • Hjula

Kumi-kata (Greppteknik)

 • Kunna nackgrepp (i nackslaget och ärm) åt både höger och vänster.

Nage-waza (Kastteknik)

 • Ko-soto-gari
 • Ko-uchi-gari
 • Hiza-guruma
 • Eri-seoi-nage
 • Koshi-guruma Rekommenderat från 12år.

Osae-komi-waza
(Fasthållningsteknik)

 • Kami-shiho-gatame
 • Tate-shiho-gatame

Det här skall du veta:

 • Judo betyder ”den mjuka vägen” eller ”den följsamma vägen”
 • Alla kan träna judo, oavsett om man vill tävla eller inte.
 • När man tar fasthållning i judo räknas tiden från att domaren har dömt Osaekomi, från och med då gäller det att hålla kvar fasthållningen.

Det här skall du även kunna:

 1. minst ett sätt att vända uke till ryggläge från försvarsposition på mage
  eller bänkposition.
 2. komma in på valfri fasthållning från olika lägen
 3. behålla kontrollen när motståndaren försöker ta sig loss.
 4. ett par sätt att ta sig ur olika fasthållningar.
 5. tre armhävningar, tre situps samt tre knäböj.
 6. genomföra samtliga kast till denna grad åt både höger och vänster.

Randori

 • Tachi-waza-randori

Du ska vara fyllda 8 år och ska ha tränat 20 timmar sedan föregående grad.

Ukemi/Taiso (Fall och gymnastik)

 • Rullande framåtfall
 • Grenkullerbytta bakåt
 • Kumi-kata (Greppteknik)
 • Kunna bryta motståndarens grepp när hen håller i slaget.

Nage-waza (Kastteknik)

 • De-ashi-harai
 • Ko-soto-gake
 • Ippon-seoi-nage
 • Morote-seoi-nage
 • Tsuri-komi-goshi
 • Kubi-nage Rekommenderat från 12år.

Osae-komi-waza (Fasthållningsteknik)

 • Ushiro-kesa-gatame
 • Kuzure-yoko-shiho-gatame

Det här skall du veta:

 • På tävling kan man få poängen Waza-ari (1 poäng) och Ippon (10 poäng).
 • Man får också poäng om man håller fast motståndaren i Osae-komi, Waz-ari efter 10-19 sekunder och Ippon efter 20 sekunder.
 • Man vinner en judomatch när man får Ippon (Ippon = full poäng)
 • Två waza-ari ger ippon

Det här skall du även kunna:

 1. minst två sätt att vända uke till ryggläge från försvarsposition påmage eller bänkposition.
 2. komma in på valfri fasthållning från olika lägen.
 3. behålla kontrollen när motståndaren försöker ta sig loss.
 4. ett par sätt att ta sig ur olika fasthållningar.
 5. minst ett sätt att få loss benet, som uke fångat med sina ben.
 6. minst två sätt att vända uke, när denne anfaller mellan benen på torisom ligger på rygg.
 7. två valfria kombinationer i tachi-waza.
 8. fem armhävningar, fem situps samt fem knäböj.
 9. genomföra samtliga kast till denna grad åt både höger och vänster.

Randori

 • Övergång från Tachi-waza-randori till Ne-waza-randori.

Du ska vara fyllda 8 år och ska ha tränat 25 timmar sedan föregående grad.

Ukemi/Taiso (Fall och gymnastik)

 • Rullande framåtfall åt både höger och vänster till stående position och till liggande position.
 • Hjula åt både höger och vänster.

Kumi-kata (Greppteknik)

 • Kunna höger och vänster ryggrepp.
 • Kunna bryta motståndarens grepp när han/hon håller i ärmen.

Nage-waza (Kastteknik)

 • O-soto-gari
 • Tsuri-goshi
 • Tai-otoshi
 • Uchi-mata ”höftteknik som variant från o-goshi”
 • Harai-goshi

Osae-komi-waza (Fasthållningsteknik)

 • Yoko-shiho-gatame
 • Kesa-gatame Rekommenderat från 12år.

Shime-waza (Halslåsteknik), från 14 år

 • Gyaku-juji-jime
 • Nami-juji-jime
 • Kata-juji-jime

Kansetsu-waza (Armlåsteknik), från 14 år

 • Ude-garami
 • Juji-gatame

Det här skall du veta:

 • Judo är bra för bland annat kondition, balans, styrka och rörlighet.
 • Tachi-waza betyder stående teknik och Ne-waza betyder matteknik.

Det här skall du även kunna:

 1. fullfölja i ne-waza efter två valfria kast.
 2. minst tre sätt att vända uke till ryggläge från försvarsposition på mage eller bänkposition.
 3. komma in på kontrollgrepp från olika lägen
 4. behålla kontrollen när motståndaren försöker ta sig loss.
 5. ett par sätt att ta sig ur kontrollgreppen som fordrats till föregående grader.
 6. minst två sätt att få loss benet, som uke fångat med sina ben.
 7. minst ett sätt att passera benen på uke, som ligger på rygg.
 8. minst två sätt att vända uke, när denne anfaller mellan benen på torisom ligger på rygg.
 9. två valfria kombinationer i tachi-waza.
 10. tio armhävningar, tio situps samt tio knäböj.
 11. genomföra samtliga kast till denna grad åt både höger och vänster.

Du ska vara fyllda 9 år och ska ha tränat 30 timmar sedan föregående grad.

Ukemi/Taiso (Fall och gymnastik)

 • Rullande framåtfall – över hinder.
 • Bakåtfall – över hinder.

Kumi-kata (Greppteknik)

 • Kunna förhindra att motståndaren får grepp i slaget.
 • Kunna förhindra att motståndaren får grepp i ärmen.

Nage-waza (Kastteknik)

 • Okuri-ashi-harai
 • Sasae-tsuri-komi-ashi
 • Uki-goshi
 • Sode-tsuri-komi-goshi
 • Seoi-otoshi

Osae-komi-waza (Fasthållningsteknik)

 • Kuzure-kami-shiho-gatame

Shime-waza (Halslåsteknik) från 14 år

 • Hadaka-jime
 • Okuri-eri-jime

Kansetsu-waza (Armlåsteknik) från 14 år

 • Ude-gatame

Det här skall du veta:

 • Nage-waza – Kastteknik
 • Katame-waza – Kontrollgreppsteknik
 • Tokui-waza – Favoritteknik

Det här skall du även kunna:

 1. fullfölja i ne-waza efter tre valfria kast.
 2. minst fyra sätt att vända uke till ryggläge från försvarsposition på mage eller bänkposition.
 3. komma in på kontrollgrepp från olika lägen
 4. ett par sätt att ta sig ur kontrollgreppen som fordrats tillföregående grader.
 5. minst tre sätt att få loss benet, som uke fångat med sina ben.
 6. minst två sätt att passera benen på uke, som ligger på rygg.
 7. minst tre sätt att vända uke, när denne anfaller mellan benen på tori som ligger på rygg.
 8. fyra valfria kombinationer i tachi-waza.
 9. två valfria kontringar i tachi-waza.
 10. genomföra samtliga kast till denna grad åt både höger och vänster.

Du ska vara fyllda 10 år och ska ha tränat 40 timmar sedan föregående grad.

Ukemi/Taiso (Fall och gymnastik)

 • Rullande framåtfall i olika fallriktningar

Kumi-kata (Greppteknik)

 • Kunna korsgrepp över rygg ”ryskt grepp” åt både höger och vänster.
 • Kunna grepp på rygg och i ärm från samma sida, ”franskt grepp”, åt både höger och vänster.

Nage-waza (Kastteknik)

 • Harai-tsuri-komi-ashi
 • Tani-otoshi
 • Yoko-sumi-gaeshi
 • Tomoe-nage
 • Yoko-tomoe-nage

Osae-komi-waza (Fasthållningsteknik)

 • Kuzure-tate-shiho-gatame

Shime-waza (Halslåsteknik) från 14 år

 • Kata-ha-jime
 • Ryote-jime

Kansetsu-waza (Armlåsteknik)

 • Kesa- garami
 • Ashi-gatame

Det här skall du veta:

 • Kuzushi – Balansbrytning
 • Tsukori – Ingång/placering
 • Kake – Kast

Det här skall du även kunna:

 1. fullfölja i ne-waza efter fyra valfria kast.
 2. minst fem sätt att vända uke till ryggläge från försvarsposition på mage eller bänkposition.
 3. komma in på kontrollgrepp från olika lägen.
 4. ett par sätt att ta sig ur kontrollgreppen som fordrats till föregående grader.
 5. minst tre sätt att passera benen på uke, som ligger på rygg.
 6. ett sätt att ta över, när uke attackerar tori som står på alla fyra.
 7. två valfria kombinationer ”höger ↔ vänster” i tachi-waza.
 8. två valfria kombinationer ”framåt ↔ bakåt” i tachi-waza.
 9. fyra valfria kontringar i tachi-waza.
 10. genomföra samtliga kast till denna grad åt både höger och vänster.

Du ska vara fyllda 11 år och ska ha tränat 45 timmar sedan föregående grad.

Ukemi/Taiso (Fall och gymnastik)

 • Högt rullande framåtfall så kallat ”fritt fall”

Kumi-kata (Greppteknik)

 • Kunna få in sitt favoritgrepp när motståndaren greppar på olika sätt.

Nage-waza (Kastteknik)

 • O-guruma
 • Ashi-guruma
 • Sumi-gaeshi
 • Uki-waza
 • Yoko-otoshi
 • Ushiro-goshi
 • Soto-makikomi

Osae-komi-waza (Fasthållningsteknik)

 • Makura-kesa-gatame
 • Sankaku-gatame

Shime-waza (Halslåsteknik) från 14 år

 • Kata-te-jime
 • Sankaku-jime

Kansetsu-waza (Armlåsteknik) från 14 år

 • Hara-gatame
 • Waki-gatame

Det här skall du veta:

 1. Te-waza – Hand/skulderkastteknik.
 2. Koshi-waza – Höftkastteknik.
 3. Ashi-waza – Fot/benkastteknik.
 4. Ma-sutemi-waza – Offerkastteknik där Tori ligger på rygg.
 5. Yoko-sutemi-waza – Offerkastteknik där Tori ligger på sidan.
 6. Det här skall du även kunna:
 7. fullfölja i ne-waza efter fem valfria kast.
 8. minst sex sätt att vända uke till ryggläge från försvarsposition på mage eller bänkposition.
 9. komma in på kontrollgrepp från olika lägen.
 10. ett par sätt att ta sig ur kontrollgreppen som fordrats till föregående grader.
 11. tre sätt att ta över, när uke attackerar tori som står på alla fyra.
 12. tre valfria kombinationer ”höger ↔ vänster” i tachi-waza.
 13. tre valfria kombinationer ”framåt ↔ bakåt” i tachi-waza.
 14. fem valfria kontringar i tachi-waza.
 15. genomföra samtliga kast till denna grad åt både höger och vänster

Du ska vara fyllda 12 år och ska ha tränat 50 timmar sedan föregående grad.

Kumi-kata (Greppteknik)

 • Kunna förhindra franskt och ryskt grepp.

Nage-waza (Kastteknik)

 • Uchi-mata ”benteknik”
 • Hane-goshi
 • Tsubame-gaeshi
 • Ura-nage
 • Yoko-guruma
 • Yoko-gake

Osae-komi-waza (Fasthållningsteknik)

 • Kata-gatame
 • Uki-gatame

Shime-waza (Halslåsteknik) från 14 år

 • Sode-guruma-jime
 • Tsukomi-jime

Kansetsu-waza (Armlåsteknik) från 14 år

 • Kannuki-gatame
 • Hiza-gatame

Kata

 • På IKVM vill vi att du visar första serien i nage no kata.

Det här skall du veta:

 • Renraku-waza – Kombinationsteknik
 • Kaeshi-waza – Kontringsteknik

Det här skall du även kunna:

 1. minst sju sätt att vända uke till ryggläge från försvarsposition på mage eller bänkposition.
 2. komma in på kontrollgrepp från olika lägen.
 3. ett par sätt att ta sig ur kontrollgreppen som fordrats till föregående grader.
 4. fyra sätt att ta över, när uke attackerar tori som står på alla fyra.
 5. fyra valfria kombinationer ”höger ↔ vänster” i tachi-waza.
 6. fyra valfria kombinationer ”framåt ↔ bakåt” i tachi-waza.
 7. sex valfria kontringar i tachi-waza.
 8. genomföra samtliga kast till denna grad åt både höger och vänster.

Du ska vara fyllda 13 år och ska ha tränat 55 timmar sedan föregående grad.

Kumi-kata (Greppteknik)

Presentation av ditt egna favoritgrepp, förklara hur och varför du gör det som du gör när motståndaren vill applicera följande grepp:

 • Ena armen i höger/vänster slag.
 • Ena armen i höger/vänster nacke.
 • Höger/vänster greppning med en arm.

Nage-waza (Kastteknik)

 • Utsuri-goshi
 • O-soto-guruma
 • Uki-otoshi
 • Sumi-otoshi
 • Yoko-wakare
 • Kata-guruma

Tokui-waza (Favoritteknik)

 • Visa ditt favoritkast och förklara hur och varför du gör det som du gör.
 • Visa din favoritfasthållning som en uppföljning på ditt favoritkast,förklara hur och varför du gör det som du gör.
 • Visa ditt favorithalslås som en uppföljning på ditt favoritkast, förklara hur och varför du gör det som du gör.
 • Visa ditt favoritarmlås som en uppföljning på ditt favoritkast och förklara hur och varför du gör det som du gör.

Det här skall du även kunna:

 1. sex valfria kombinationer i tachi-waza som utförs för att komma till tokui-waza eller fortsätta ifrån tokui-waza.
 2. fem valfria kontringar i tachi-waza.
 3. genomföra samtliga kast till för denna grad åt både höger och vänster.

Du ska vara fyllda 15 år och ska ha tränat 60 timmar sedan föregående grad.

Rei (hälsning)

 • Alla tidigare krav på hälsning.

Ukemi/Taiso (Fall och gymnastik)

 • Alla tidigare krav på fallteknik/gymnastik.

Kumi-kata (Greppteknik)

 • Alla tidigare krav på greppteknik.

Nage-waza (Kastteknik)

 • Alla tidigare krav på kastteknik
 • Kunna genomföra samtliga tekniker åt både höger och vänster.

Osae-komi-waza (Fasthållningsteknik)

 • Alla tidigare krav på fasthållningsteknik.

Shime-waza (Halslåsteknik)

 • Alla tidigare krav på halslåsteknik.

Kansetsu-waza (Armlåsteknik)

 • Alla tidigare krav på armlåsteknik.

Tokui-waza (Favoritteknik)

 • Alla tidigare krav på favoritteknik.

Kata

 • En valfri serie av de tre första serierna i Nage-no-kata (riks). På IKVM vill vi att du visar alla tre serierna.

Det här skall du veta:

 • Alla tidigare krav under rubriken ”det här skall du veta…”

Det här skall du även kunna:

 • Alla tidigare krav under rubriken ”det här skall du även kunna…”

Randori

 • Alla tidigare krav på randori.