Längre ner på denna sida finns filmer på graderingsteknikerna till respektive bälte samt graderingsbestämmelser.

Vad menas med gradering?

I judo finns flera olika bältesgrader, från vitt bälte upp till svart (1-5 dan), polkagrisrandigt (6-8 dan) och rött (9-10 dan) bälte.

De grader man kan få på sin klubb, halvgult till och med brunt bälte, kallas kyugrader.

För svart bälte och uppåt, 1-10 dan, graderas man på nationell eller internationell nivå.

Filmer på alla tekniker

Nedan finns filmer på alla graderingstekniker, förutom arm- och halslås, till samtliga kyugrader i judo.

Tori är Sebastian Jansson och uke är Anton Lööf.

Meny