Värdegrund

IKVM står för utveckling i en trygg miljö med öppenhet, ömsesidig respekt och kommunikation.

Stadgar

IKVM:s verksamhet regleras genom våra stadgar. Tryck här för att läsa dem (PDF).

Styrelsen

Styrelsen är förutom årsmötet klubbens högsta beslutande organ. Styrelsen, revisorerna och valberedningen är sammansatt enligt listan nedan.

Malin Nordin – IKVM:s ordförande
Johan Wretborn – vice ordförande
Petter Frejinger – kassör
Erik Elmeklo, Anton Lööf, Alexander Lenngren och Joana Rato Pereira – styrelseledamöter
Sebastian Jansson och Dennis Sylvander – styrelsesuppleanter

Annika Krus – revisor
Lena Wilson – revisorsuppleant

Emily Muthén, Henrik Mattsson och Anders Krus (sammankallande) – valberedning

Meny