Värdegrund

IKVM står för utveckling i en trygg miljö med öppenhet, ömsesidig respekt och kommunikation.

Stadgar

IKVM:s verksamhet regleras genom våra stadgar. Tryck här för att läsa dem (PDF).

Styrelsen

Styrelsen är förutom årsmötet klubbens högsta beslutande organ. Styrelsen, revisorerna och valberedningen är sammansatt enligt listan nedan.

Malin Nordin – IKVM:s ordförande
Joana Rato Pereira – vice ordförande
Cecilia Kärfstedt – kassör
Sebastian Jansson, Alexander Lenngren och Lisa Göransson – styrelseledamöter
Erik Elmeklo och Morgan Dahlqvist – styrelsesuppleanter

Revisorer och valberedning

Annika Krus – revisor
Lena Wilson – revisorsuppleant

Jacob Lachner, Elvira Dragemark och Anders Krus (sammankallande) – valberedning

Meny