Värdegrund

IKVM står för utveckling i en trygg miljö med öppenhet, ömsesidig respekt och kommunikation.

Stadgar

IKVM:s verksamhet regleras genom våra stadgar. Tryck här för att läsa dem (PDF).

Styrelse, revisorer och valberedning

Styrelsen är förutom årsmötet klubbens högsta beslutande organ. Styrelsen, revisorerna och valberedningen är sammansatt enligt listan nedan.

Styrelse
Ordförande Annika Krus
Vice ordförande Gabriella Lörnbo
Kassör Cecilia Kärfstedt
Ledamot (sekreterare) Alexander Lenngren
Ledamot Sebastian Jansson
Ledamot Erik Elmeklo
Ledamot Lisa Göransson
Suppleant Erik Wretborn
Suppleant Rebecca Pålsson

Revisorer
Revisor Ulrica Lachner
Revisorsuppleant Petter Frejinger

Valberedning
Anders Krus (sammankallande)
Morgan Dahlqvist
Ida Lindgren

Meny