Vision

Det självklara valet – en klubb för alla

Värdegrund

IKVM står för utveckling i en trygg miljö med öppenhet, ömsesidig respekt och kommunikation.

Stadgar

IKVM:s verksamhet regleras genom våra stadgar. Tryck här för att läsa dem (PDF).

Årsmötesprotokollet för 2024 finns här.

Styrelse, revisorer och valberedning

Styrelsen är förutom årsmötet klubbens högsta beslutande organ. Styrelsen, revisorerna och valberedningen är sammansatt enligt listan nedan.

Ordförande Annika Krus
Vice ordförande Alexander Lenngren
Kassör Gabriella Lörnbo
Ledamot Erik Elmeklo
Ledamot Lisa Göransson
Ledamot Sebastian Jansson
Ledamot Rebecca Pålsson
Suppleant Erik Wretborn
Suppleant Tindra Frejinger

Revisorer
Revisor Cecilia Kärfstedt
Revisorsuppleant Ulrica Lachner

Valberedning
Anders Krus (sammankallande)
Helena Karlsson
Ida Lindgren