Ungdomsrådet

IKVM har ett ungdomsråd som består av medlemmar som är 14-18 år. Ungdomsrådet har regelbundna möten där de diskuterar läget på klubben från deras perspektiv och planerar olika aktiviteter exempelvis filmkvällar, övernattningar och temadagar.

Målet med rådet är att stärka gemenskapen mellan olika åldersgrupper på klubben genom att göra roliga saker tillsammans, samt att behålla ungdomar inom verksamheten genom att ge dem utrymme att framföra sina åsikter och påverka vad som händer på klubben.

Här nedanför ser du de senaste nyheterna om ungdomsrådet: