Avgifterna och hur du betalar

Medlemsavgift och terminsavgift VT2023

Våra avgifter för vårterminen 2023 är enligt nedan. Medlemsavgiften är inkluderad i summan.

 • Barn och ungdomar under 15 år – 1000 kr för vårterminen, inklusive medlemsavgift
 • Barn och ungdomar över 15 år – 1100 kr för vårterminen, inklusive medlemsavgift
 • Vuxna – 1100 kr för vårterminen, inklusive medlemsavgift
 • Stor&liten – 1100 kr för vårterminen, för ett barn och en vuxen, inklusive medlemsavgift
 • Falltrygghet för äldre – 1000 kr för vårterminen
 • Familjeavgift – 2500 kr för vårterminen
 • Återkommande gästtränande – 450 kr/termin (behöver ej betala medlemsavgift om du är medlem i annan judoklubb)
 • Endast gym och familjefys – 500 kr för vårterminen
 • Tränare och styrelse – 300 kr för vårterminen, medlemsavgift + administrationsavgift

Terminsavgiften ska vara betald senast 31 januari 2023, eller efter två provträningar om du är ny i föreningen. Avgiften betalas till vårt plusgiro 433 17 30-4. Ange namn och fullständigt personnummer på den som tränar. Har du frågor om medlemsavgiften, kontakta oss på info@ikvm.se.

Endast medlemskap i föreningen (t.ex. stödmedlem) kostar 200 kr/år. För hela familjer är medlemsavgiften 500 kr/år. Medlemsavgift ingår i terminsavgifterna ovan.

Detta ingår i vår medlemsavgift

 • Träningar som leds av utbildade och licensierade instruktörer
 • Möjlighet att använda klubbens gym (fritt för medlemmar över 15 år, enbart med instruktör för yngre)
 • Försäkring via Svenska Judoförbundet och Riksidrottsförbundet
 • Anmälningsavgift till tävlingar och cuper, även utanför Göteborg
 • Fritt deltagande i IKVM:s klubbmästerskap samt andra mer informella tävlingar som anordnas inom Göteborgs Judoförbund
 • Tillgång till bastu i vår träningslokal

Tillkommande avgifter

Följande avgifter tillkommer:

 • Judodräkt. Kostar från ca 500 kr i vår shop i lokalen
 • Nytt bälte när du graderar dig, 150 kr
 • Deltagaravgift för träningsläger. I många fall subventionerar klubben deltagandet.
 • Vissa andra arrangemang