Avgifterna och hur du betalar

För att anpassa oss till krav från Riksidrottsförbundet har vi infört en separat medlemsavgift på 200 kr per år, samt olika träningsavgifter beroende på ålder med mera. Terminsavgiften för höstterminen kommer att vara 100 kr lägre, vilket ger en total kostnad över året som är samma som 2021.

 • Endast medlemskap i föreningen (t.ex. stödmedlem) – 200 kr/år. För hela familjer är medlemsavgiften 500 kr/år. Medlemsavgift ingår i terminsavgifterna nedan.

Våra terminsavgifter för vårterminen är enligt nedan. Medlemsavgift är inkluderad.

Nedanstående belopp är alltså vad ni behöver betala in för våren.

 • Barn och ungdomar under 15 år – 900 kr för vårterminen (medlemsavgift ingår i detta belopp)
 • Ungdomar och vuxna över 15 år – 1000 kr för vårterminen (medlemsavgift ingår i detta belopp)
 • Familjeavgift (inkl. gym och familjefys) – 1850 kr för vårterminen (medlemsavgift ingår i detta belopp)
 • Stor&liten – 1000 kr för vårterminen, för ett barn och en vuxen (medlemsavgift ingår i detta belopp)
 • Falltrygghet för äldre – 900 kr för vårterminen (medlemsavgift ingår i detta belopp)
 • Återkommande gästtränande – 450 kr/termin (behöver ej betala medlemsavgift om du är medlem i annan judoklubb)
 • Endast gym och familjefys – 400 kr för vårterminen (medlemsavgift ingår i detta belopp)
 • Tränare och styrelse – 200 kr/år (dvs medlemsavgiften)

Terminsavgiften ska vara betald senast 31 januari 2021, eller efter två provträningar om du är ny i föreningen. Avgiften betalas till vårt plusgiro 433 17 30-4. Ange namn och fullständigt personnummer på den som tränar. Har du frågor om medlemsavgiften, kontakta oss på info@ikvm.se.

Träningsavgifter för höstterminen (förutsätter att du under våren har betalat medlemsavgift):

 • Barn och ungdomar under 15 år – 700 kr för höstterminen
 • Ungdomar och vuxna över 15 år – 800 kr för höstterminen
 • Falltrygghet för äldre – 700 kr för höstterminen
 • Återkommande gästtränande – 450 kr för höstterminen
 • Endast gym och familjefys – 200 kr för höstterminen
 • Familjeavgift (inkl. gym och familjefys) – 1350 kr för höstterminen
 • Tränare och styrelse – ingen träningsavgift
 • Stor&liten – 600 kr för höstterminen för barn+vuxen.

Detta ingår i vår medlemsavgift

 • Träningar som leds av utbildade och licensierade instruktörer
 • Möjlighet att använda klubbens gym (fritt för medlemmar över 15 år, enbart med instruktör för yngre)
 • Försäkring via Svenska Judoförbundet och Riksidrottsförbundet
 • Anmälningsavgift till tävlingar och cuper, även utanför Göteborg
 • Fritt deltagande i IKVM:s klubbmästerskap samt andra mer informella tävlingar som anordnas inom Göteborgs Judoförbund
 • Tillgång till bastu i vår träningslokal

Tillkommande avgifter

Följande avgifter tillkommer:

 • Judodräkt. Kostar från ca 500 kr i vår shop i lokalen
 • Nytt bälte när du graderar dig, 150 kr
 • Deltagaravgift för träningsläger. I många fall subventionerar klubben deltagandet.
 • Vissa andra arrangemang
Meny