Avgifterna och hur du betalar

Våra normala medlemsavgifter är enligt nedan. Vissa personer har möjlighet till nedsatt avgift på grund av pandemin, se längre ner.

 • Barn och ungdomar under 15 år – 800 kr/termin
 • Ungdomar och vuxna över 15 år – 900 kr/termin
 • Familjeavgift (inkl. gym och familjefys) – 1600 kr/termin
 • Stor&liten – 800 kr för en vuxen och ett barn. Ytterligare vuxna för samma barn blir 200 kr extra i medlemsavgift. Träningen ingår i familjeavgiften om ni betalar en sådan.
 • Falltrygghet för äldre – 800 kr för 16 tillfällen – fika ingår efter varje träning
 • Återkommande gästtränande – 450 kr/termin
 • Endast gym och familjefys – 400 kr/termin. Ni som betalade gymavgift i våras behöver inte betala den i höst.
 • Tränare och styrelse – 200 kr/år

Terminsavgiften ska vara betald senast 28 februari 2021. Avgiften betalas till vårt plusgiro 433 17 30-4. Ange namn och fullständigt personnummer på den som tränar. Har du frågor om medlemsavgiften, kontakta oss på info@ikvm.se.

Möjlighet till nedsatt avgift för er som är över 15 år

För er som är över 15 år (födda 2004 eller tidigare) och inte har haft möjlighet till fysiska träningar sedan nya restriktioner i slutet av oktober finns två möjligheter:

Om ni vill finnas kvar i vårt medlemsregister och stötta föreningen kan ni välja en frivillig avgift men lägst 200 kr. För er som är tränare, hjälptränare eller styrelsemedlemmar gäller den vanliga funktionärsavgiften på 200 kr per år.

Om ni vill avvakta för att invänta utvecklingen under våren kan ni avstå från att betala medlemsavgift nu. Ni kommer då att tas bort ur medlemsregistret men är självklart välkomna tillbaka när de fysiska träningarna kan starta igen.

Detta ingår i vår medlemsavgift

 • Träningar som leds av utbildade och licensierade instruktörer
 • Möjlighet att använda klubbens gym (fritt för medlemmar över 15 år, enbart med instruktör för yngre)
 • Försäkring via Svenska Judoförbundet och Riksidrottsförbundet
 • Anmälningsavgift till tävlingar och cuper, även utanför Göteborg
 • Fritt deltagande i IKVM:s klubbmästerskap samt andra mer informella tävlingar som anordnas inom Göteborgs Judoförbund
 • Tillgång till bastu i vår träningslokal

Tillkommande avgifter

Följande avgifter tillkommer:

 • Judodräkt. Kostar från ca 500 kr i vår shop i lokalen
 • Nytt bälte när du graderar dig, 150 kr
 • Deltagaravgift för träningsläger. I många fall subventionerar klubben deltagandet.
 • Vissa andra arrangemang
Meny