Avgifterna och hur du betalar

Årsmötet 2022 beslutade att höja träningsavgifterna något, samt att ändra familjeavgiften för att stämma med de nya avgifterna.

Våra terminsavgifter för höstterminen är enligt nedan.

Nybörjare, som inte var medlemmar i föreningen under våren

 • Nybörjare under 15 år – 1000 kr för höstterminen, inklusive medlemsavgift
 • Nybörjare över 15 år – 1100 kr för höstterminen, inklusive medlemsavgift
 • Stor&liten nybörjare – 1100 kr för höstterminen, för ett barn och en vuxen, inklusive medlemsavgift
 • Falltrygghet för äldre nybörjare – 1000 kr för höstterminen
 • Familjeavgift för nybörjare – 2500 kr för höstterminen

Terminsavgiften ska vara betald senast 12 september 2022, eller efter två provträningar om du är ny i föreningen. Avgiften betalas till vårt plusgiro 433 17 30-4. Ange namn och fullständigt personnummer på den som tränar. Har du frågor om medlemsavgiften, kontakta oss på info@ikvm.se.

Fortsättningsgrupper, som betalade medlemsavgift i våras

 • Barn och ungdomar under 15 år – 900 kr för höstterminen, om du var medlem i våras
 • Ungdomar och vuxna över 15 år – 1000 kr för höstterminen, om du var medlem i våras
 • Familjeavgift (inkl. gym och familjefys) – 2000 kr för höstterminen, om ni var medlemmar i våras
 • Stor&liten fortsättning – 700 kr för höstterminen, för ett barn och en vuxen, om ni var medlemmar i våras
 • Falltrygghet för äldre fortsättning – 800 kr för höstterminen, om du var medlem i våras
 • Återkommande gästtränande – 450 kr/termin (behöver ej betala medlemsavgift om du är medlem i annan judoklubb)
 • Endast gym och familjefys – 300 kr för höstterminen, om du var medlem i våras
 • Tränare och styrelse – 100 kr för höstterminen, i administrationsavgift

Terminsavgiften ska vara betald senast 12 september 2022, eller efter två provträningar om du är ny i föreningen. Avgiften betalas till vårt plusgiro 433 17 30-4. Ange namn och fullständigt personnummer på den som tränar. Har du frågor om medlemsavgiften, kontakta oss på info@ikvm.se.

Endast medlemskap i föreningen (t.ex. stödmedlem) kostar 200 kr/år. För hela familjer är medlemsavgiften 500 kr/år. Medlemsavgift ingår i terminsavgifterna ovan.

Detta ingår i vår medlemsavgift

 • Träningar som leds av utbildade och licensierade instruktörer
 • Möjlighet att använda klubbens gym (fritt för medlemmar över 15 år, enbart med instruktör för yngre)
 • Försäkring via Svenska Judoförbundet och Riksidrottsförbundet
 • Anmälningsavgift till tävlingar och cuper, även utanför Göteborg
 • Fritt deltagande i IKVM:s klubbmästerskap samt andra mer informella tävlingar som anordnas inom Göteborgs Judoförbund
 • Tillgång till bastu i vår träningslokal

Tillkommande avgifter

Följande avgifter tillkommer:

 • Judodräkt. Kostar från ca 500 kr i vår shop i lokalen
 • Nytt bälte när du graderar dig, 150 kr
 • Deltagaravgift för träningsläger. I många fall subventionerar klubben deltagandet.
 • Vissa andra arrangemang
Meny