Datum för gradering

Följande datum kommer vi titta på graderingsprov till respektive bälte. Klicka här för mer information om kunskaps- och teknikkrav. På examinationen poängsätts varje moment, och de med tillräckliga poäng graderas upp.

Grupp 5-7 år (Lena/Jesper)
Gradering till vitt bälte med x markeringar – måndag 3/12

Nybörjare 8+ (Ida)
Gradering till halvgult bälte – torsdag 6/12

Grupp Sebastian/André/David/Amanda
Gradering till gult bälte – torsdag 29/11
Gradering till halvorange bälte – tisdag 27/11
Gradering till orange bälte –  tisdag 4/12

Grupp Annika/Felix
Gradering till orangegrönt bälte – måndag 3/12
Gradering til grönt bälte – måndag 3/12
Gradering till grönblått bälte – onsdag 5/12

Ungdomar/vuxna
Vid lämpligt tillfälle, kom överens med Sebastian