Ungdomsrådet

IKVM har ett ungdomsråd som består av medlemmar som är 14-18 år. Ungdomsrådet har regelbundna möten där de diskuterar läget på klubben från deras perspektiv och planerar olika aktiviteter exempelvis filmkvällar, övernattningar och temadagar.

Meny